ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ระบบธนาคาร
หัวข้อ : ขอวิธีอุปสมบทรวมทั้งบทสวดของตัวนาคและพระคู่สวด
krankup ออฟไลน์
ระดับ: ศิษย์วัดอโศการามระดับ 1
UID: 48
สำคัญ: 0
โพส: 8
เงิน: 9 บาท
ความดี: 3 แต้ม
เครดิต: 110 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2010-12-28
ใช้งานล่าสุด: 2013-11-01

ขอวิธีอุปสมบทรวมทั้งบทสวดของตัวนาคและพระคู่สวด

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ถาม - ตอบปัญหาธรรม เมื่อเวลา(2011-01-30)
อยากได้บทสวดของนาคและขั้นตอนการบวชนาค
และบทสวดของพระคุ่สวดและพระอุปัชชาย์รวมทุ้งหมดถึงคำบอกนิสัยด้วยนะครับ
ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

5

4

3

2

1
anijung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
UID: 10
สำคัญ: 0
โพส: 128
เงิน: 197 บาท
ความดี: 36 แต้ม
เครดิต: 164 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2010-11-22
ใช้งานล่าสุด: 2012-03-31
ตอบกลับโพสของ (krankup)
โปรดรอสักหน่อย กำลังรวบรวม อีกไม่นาน
-*-
krankup ออฟไลน์
ระดับ: ศิษย์วัดอโศการามระดับ 1
UID: 48
สำคัญ: 0
โพส: 8
เงิน: 9 บาท
ความดี: 3 แต้ม
เครดิต: 110 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2010-12-28
ใช้งานล่าสุด: 2013-11-01
ตอบกลับโพส 1 โพสของ (anijung)
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ จะ รอนะครับ
nonny ออฟไลน์
ระดับ: ศิษย์วัดอโศการามระดับ 1
UID: 59
สำคัญ: 0
โพส: 3
เงิน: 3 บาท
ความดี: 0 แต้ม
เครดิต: 54 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2011-01-03
ใช้งานล่าสุด: 2011-11-24
คำขอบรรพชาและอุปสมบท(สำเนียงมคธ)
จังหวะหยุดให้กล่าวตามเครื่องหมายวรรคตอน
1)    เอซ่าฮั่ง ภันเต, สุจิระปะรินิพบุ๊ตัมปิ,  ตัง, ผะก๊ะวันตัง สะระณอง กัดช่ามิ, ธัมมันจะ ภิกขุซั่งฆันจะ, ละเภยยาฮั่ง ภันเต, ตัสสะ ผะก๊ะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปับบั๊ดจัง, (ละเภยยัง อุปะซั่มปะดัง)
ดุ๊ติยัมปาฮั่ง ภันเต, สุจิระปะรินิพบุ๊ตัมปิ, ท่องตามคำที่ขีดเส้นใต้………………………………………………………
ตะติยัมปาฮั่ง ภันเต, สุจิระปะรินิพบุ๊ตัมปิ, ท่องตามคำที่ขีดเส้นใต้………………………………………………………
2)    อะฮั่ง ภันเต, ปับบั๊ดจัง ยาจามิ, อิมานิ กาซ่ายานิ วัดท่านิ ก๊ะเห็ตตะวา, ปับบาเจถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาดายะ
ดุ๊ติยัมปิ อะฮั่ง ภันเต,ท่องตามคำที่ขีดเส้นใต้……………………………………………………………………
ตะติยัมปิ อะฮั่ง ภันเต,ท่องตามคำที่ขีดเส้นใต้……………………………………………………………………
3)    เมื่อว่าจบพระอุปัชฌาย์จะให้โอวาทแล้วว่าตามท่านว่า เกซ่า, โลมา,นะข้า, ดันตา, ตะโจ,          ตะโจ, ดันตา, นะข้า, โลมา, เกซ่า,
หลังจากเปลี่ยนใส่จีวรแล้ว ให้กล่าวคำขอศีลดังต่อไปนี้
4)    อะฮั่ง ภันเต, สะระเณ๊าะซี่ลัง ยาจามิ, ดุ๊ติยัมปิ อะฮั่ง ภันเต สะระเณ๊าะซี่ลัง ยาจามิ, ตะติยัมปิ อะฮั่ง ภันเต สะระเณ๊าะซี่ลัง ยาจามิ (ว่าตาม 3
ครั้ง) นะโม ตัสสะ ผะก๊ะวะโต อะระหะโต ซั่มมาซั่มบุ๊ดธัสสะ เมี่อท่านว่า เอวัง ว๊ะเดหิ พึงรับว่า อามะ ภันเต
5)    บุ๊ดธัง สะระณอง กัดช่ามิ, ธัมมัง สะระณอง กัดช่ามิ, ซั่งฆัง สะระณอง กัดช่ามิ
ดุ๊ติยัมปิ บุ๊ดธัง สะระณอง กัดช่ามิ, ดุ๊ติยัมปิ ธัมมัง สะระณอง กัดช่ามิ, ดุ๊ติยัมปิ ซั่งฆัง สะระณอง กัดช่ามิ    
ตะติยัมปิ บุ๊ดธัง สะระณอง กัดช่ามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณอง กัดช่ามิ, ตะติยัมปิ ซั่งฆัง สะระณอง กัดช่ามิ
         เมื่อท่านว่า สะระเณ๊าะก๊ะมะนัง นิตถิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต แล้วรับศีล (ว่าตามท่านทีละข้อ)
ปาณาติปาตา            เวระมะณอย        วิกาละ โภจ๊ะนา                    เวระมะณอย
อะดินนาดานา            เวระมะณอย        นัจจะ กีตะ วาดิ๊ตะ วิซู่กะดัสสะนา            เวระมะณอย
อะบะระหะมะจะริยา        เวระมะณอย        มาลากันธะ วิเลปะนะ ธาระเณ๊าะ มันดะนะ วิภูสะนัดท่านา    เวระมะณอย    
มุซ่าวาดา            เวระมะณอย        อุดจาซะยะนะ มะห้าซะยะนา                เวระมะณอย
สุราเมระยะ มัชจ๊ะ ปะมาดัดท่านา    เวระมะณอย        จาตะ รูปะ ระจะตะ ปะฏิกก๊ะหะณา            เวระมะณอย
       อิมานิ ดะสะ สิกข้าปะดานิ สะมาดิ๊ยามิ (ว่า 3 ครั้ง) แล้วกราบ 3 หน : หันกลับรับบาตร, ดอกไม้, ธูปเทียน, ถวายอุปัชฌาย์แล้วกราบ 3 หน
***หมายเหตุ  การบรรพชาเป็นสามเณรเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ ลำดับนั้นผู้บวชกล่าวคำขอนิสัย ดังนี้            
6)    อะฮั่ง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ, ดุ๊ติยัมปิ อะฮั่ง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ, ตะติยัมปิ อะฮั่ง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ
อุปัชฌาโย เม ภันเต โฮ่ฮิ (ว่า 3 ครั้ง) เมื่อท่านว่า ปฏิรูปัง พึงรับว่า ซ่าธุ ภันเต, ท่านว่า โอปายิกัง พึงรับว่า ซ่าธุ ภันเต, เมื่อท่านว่า
ปาซ่าดิเกนะ ซั่มปาเดหิ รับว่า ซ่าธุ ภันเต, แล้วกล่าวต่อ อัดจ๊ะตะเกดานิ เท่โร, มัยฮั่ง ภาโร, อะฮั่มปิ เท่รัสสะ ภาโร (ว่า 3 ครั้ง)แล้วกราบ 3 หน  พระกรรมวาจาจารย์จะถามบริขาร  ดังนี้  อะยัน เต  ปัตโต  ให้ตอบว่า  อามะ ภันเต, ถามว่า อะยัง  ซั่งฆาฏิ  ตอบว่า อามะ ภันเต ถามว่า อะยัง อุตตะราซั่งโก ตอบว่า อามะ ภันเต, ถามว่า อะยัง อันตะระวาสะโก ตอบว่า อามะ ภันเต, เมื่อท่านสั่งว่า “กัดฉะอะมุมหิ โอกาเซ่ ติฏท่าหิ” ให้ออกไปยืนรอ หลังจากนั้นพระคู่สวดจะถามต่อว่า กุฏฐั่ง,กันโด,กิลาโซ่,โซโซ่,อะปะมาโร, (คำถาม 5 ครั้งนี้ให้ตอบว่า นัตถิ ภันเต ทั้ง 5 ครั้ง)
มนุสโซ่สิ๊, ปุริโซ่สิ๊, ภุจิสโซ่สิ๊, อะนะโณสิ๊, นะสิ๊ ราจ๊ะภะโต, อนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ, ปะริปุณเณ๊าะวีสะติวัสโซ่สิ๊, ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง, (คำถามทั้ง 8 ครั้งนี้ ให้ตอบว่า อามะ ภันเต ทั้ง 8 ครั้ง) พระคู่สวดจะถามต่อว่า กินนาโมสิ๊ พึงกล่าวว่า อะฮั่ง ภันเต…………(ฉายา)…………นามะ ท่านจะถามต่อว่า โกนามะเต อุปัชฌาโย พึงกล่าวว่า อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสสะม่า   จันด๊ะสิริ  นามะ
    หลังจากนั้นเมื่อพระกรรมวาจาจารย์ กลับเข้าที่ประชุมสงฆ์ พึงยืนรออยู่ดูท่าน กวักมือเรียกด้วยคำว่า “อากัดช่าหิ หรือ อากัดฉะถะ”เมื่อได้
ยินคำใด คำหนึ่ง พึงเดินเข้าไปหาท่าน แล้วกราบ 3 ครั้ง จากนั้นกล่าวคำขออุปสมบทว่า
    ซั่งฆัม ภันเต, อุปะซั่มปะดัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุโน ภันเต, ซั่งโฆ อะนุกัมปัง อุปาดายะ
    ดุ๊ติยัมปิ ภันเต, ซั่งฆัง อุปะซั่มปะดัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุโน ภันเต, ซั่งโฆ อะนุกัมปัง อุปาดายะ
    ตะติยัมปิ ภันเต, ซั่งฆัง อุปะซั่มปะดัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุโน ภันเต, ซั่งโฆ อะนุกัมปัง อุปาดายะ หลังจากนั้นพระคู่สวดก็จะซักถามเช่น
เดิมเหมือนเวลาท่ายืน คือ กุฏฐั่ง ไปจนจบ หลังจากนั้นพระคู่สวดจะทำการสวดญัตติเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
*************************
krankup ออฟไลน์
ระดับ: ศิษย์วัดอโศการามระดับ 1
UID: 48
สำคัญ: 0
โพส: 8
เงิน: 9 บาท
ความดี: 3 แต้ม
เครดิต: 110 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2010-12-28
ใช้งานล่าสุด: 2013-11-01
ขอบคุณมากครับสำหรับ คำขอบวชนาคที่หามาให้
krankup ออฟไลน์
ระดับ: ศิษย์วัดอโศการามระดับ 1
UID: 48
สำคัญ: 0
โพส: 8
เงิน: 9 บาท
ความดี: 3 แต้ม
เครดิต: 110 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2010-12-28
ใช้งานล่าสุด: 2013-11-01
ขอโทษที่มาตอบช้าครับ ตอนนี้อยากได้ บทวิธีการ ลาสิกขา ครับ แบบเอกสารที่วัดรบกวนสักนิดครับ
tomball288 ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
UID: 447
สำคัญ: 0
โพส: 47
เงิน: 52 บาท
ความดี: 2 แต้ม
เครดิต: 54 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-06-20
ใช้งานล่าสุด: 2012-09-12
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
วัดนี้ชื่อวัดอะไร คำตอบคือ:วัดอโศการาม
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้